فهرست بسیار کوتاهی از جرائم مطروحه در دادگاهها

 

 

-        قتل عمد

-        قتل غیرعمد

-         محاربه

-         جاسوسی  

-         ارتشاء

-        اختلاس

-        کلاهبرداری

-        آدم ربائی

-        اسید پاشی

-        فرار از زندان

-        نزاع و درگیری

-        درگیری دسته جمعی

-         غصب عنوان

-        چاقو کشی و استفاده از هر نوع اسلحه سرد

-         جرایم ناشی از را نندگی   

-        قذف

-        شرب خمر

-        قوادی ( جمع کردن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط )

-        زنا

-        زنای به عنف

-        زنای محصنه

-        لواط

-        مساحقه

-        تفخیذ

-         سرقت

-        سرقت موجب حد

-         قطع عضو

-         تخریب اموال تاریخی ، فرهنگی ، مذهبی

-        خرید و فروش اموال تاریخی ، فرهنگی یا مذهبی

-        قاچاق

-        مواد مخدر و روانگردان

-        عملیات موجب تزلزل بنیان آثار فرهنگی و تاریخی و مذهبی بدون مجوز از سازمان میراث فرهنگی در حریم آن آثار

-         حفاری و کاوش غیر مجاز به قصد اموال تاریخی ـ فرهنگی

-        تجاوز به اراضی و تپه ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثار ملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد

-        مرمت یا تعمیر ، تغییر ، تجدید و توسعۀ ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی ـ تاریخی ثبت شده بدون مجوز سازمان میراث فرهنگی

-        توهین به افراد

-        سقط جنین

-        امتناع از دادن طفلی که به شخص سپرده شده

-        رها کردن طفلی که قادر به محافظت خود نیست در محلی خالی از سکنه

-        ترک انفاق همسر و فرزند

-         افشاء اسرار مردم توسط پزشکان ، جراحان ، ماماها و داروفروشان و دیگر اشخاصی که به مناسبت شغل ، محرم اسرار هستند

-        تهدید دیگری به الزام به دادن نوشته یا سند و امضاء یا مهر و یا گرفتن نوشته و سندی که متعلق یا در اختیار دیگری است

-        تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا افشاء اسرار

-        آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری

-        تخریب یا اتلاف عمدی اشیاء منقول یا غیر منقول متعلق به دیگری

-         کشتن حیوانات حلال گوشت متعلق به دیگری و یا حیواناتی که شکار آنها ممنوع است

-        تخریب محیط زیست

-         اتلاف اسناد اوراق تجارتی و غیر تجارتی غیر دولتی که موجب ضرر به غیر شود

-        چراندن حیوانات مزرعه دیگران

-        تخریب باغ و نخلستان و تاکستان

-        درو و قطع محصول دیگری

-        خشکاندن و تضیع محصول

-        از کار انداختن آسیاب دیگری

-        قطع و از بین بردن اصل نخله ی خرما بدون مجوز قانونی

-        تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در املاک ملی و دولتی

-        تصرف ملک دیگری به قهر و غلبه

-        ورود به عنف و تهدید در منزل یا مسکن دیگری

-        افتراء به دیگری

-        نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر یا تشویق اذهان عمومی

-        هجو ( مسخره کردن ) دیگری به نظم ( شعر ) و نثر بصورت کتبی یا شفاهی

-        چک بلامحل

-        مبتلا کردن دیگری به بیماریهای آمیزشی و مسری

-        انتقال و تصرف و به هدر دادن آب متعلق به دیگری

-        استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت

-        تجاوز به حقوق پدید آورندگان آثار هنرمندان و نویسندگان

-        ترجمه و تکثیر غیر مجاز کتب ، نشریات و آثار صوتی

-        تخریب جنگلها و مراتع

-        ایراد خسارت به شرکت تعاونی

-        تخلفات پولی و بانکی

-         رباخواری

-        تحصیل مال از طریق نامشروع

-        تخلفات ارزی

-        انتقال ملک به غیر و مفلس کردن خود برای فرار از ادای حق غیر  

-        هتک حرمت منازل

-         توهین

-         افترای قولی

-        افترای عملی ( مثلا قراردادن مواد مخدر در وسائل کسی به قصد مجرم قلمداد کردن وی )

-        نشر اکاذیب

-         عدم تحویل اموال تاریخی بدست آمده

-         رقابت مکارانه

-        فریب دادن مشتری از حیث کیفیت یا کمیت بیع

-        ثبت ملک غیر به نام خود یا دیگری

-        به هدر دادن آب متعلق به دیگری

-          استفاده غیر مجاز از آب وبرق کشور

-        استفاده از حکم اعسار بعد از رفع عسرت

-        تخلفات مالیاتی

-        تبانی

-                      و دهها مورد جرائم و تخلفات دیگر